968
برگزاری مراسم مجازی جشن شب یلدا

برگزاری مراسم مجازی جشن شب یلدا

عکس هایی از حاشیه های برگزاری جشن شب یلدای موسسه سپاهانبرگزاری جشن هایی مانند جشن شب یلدا و یا جشن نوروز، چه پیامی برای انسان امروزی می تواند داشته باشد یا نقش و کارکرد اجتماعی این جشن ها در زندگی مردم چه می تواند باشد ؟!

واقعیت آنست جهانی که ما امروز درآن زندگی می کنیم چنان ما را به خود مشغول داشته و در چنبره کارها گرفتارکرده که گویی این گرفتاری ها، تارهایی محکم در پیرامونمان تنیده است که گسستن آن و رها شدن از این بندها، بسیار سخت و دشوار به نظر می آید
کوچک ترین نقش و کارکرد این جشن ها، شاید همین جمع کردن افراد خانواده و فامیل و دوستان و آشنایان به دورهم و تحکیم بخشیدن به رشته های پیوند خانوادگی و روابط اجتماعی میان آنها و افراد جامعه و دوری از تنهایی و آفرینش شادی و نشاط است.
نقش و کارکرد دیگر این جشن ها که بنیادی تر و مهم تر به نظر می آید، ایجاد وحدت و انسجام فرهنگی میان همه افراد طبقات مختلف مردم سرزمین ایران از هر گروه قومی و زبانی و دینی و همچنین استوارکردن هویت فرهنگی و ملی ایرانیان درسراسر حوزه فرهنگ ایرانی است.
 با این اوصاف می توان به مراسم شب یلدا از این منظر نگریست و برپایی آن را یک ضرورت  در شرایط زندگی بشر امروز دانست .


کلمات کلیدی :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان