اعضا :

Alternate Text

نام و نام خانوادگی : مهندس حبیب مزروعی
سمت : معاون پشتیبانی و توسعه
شماره تماس : 36530241
داخلی : 103


Alternate Text

نام و نام خانوادگی : ذبیح اله آزاد شهرکی
سمت : مدیر اداری- پشتیبانی
شماره تماس : 36530241
داخلی : 103


نام و نام خانوادگی : محسن فلاح
سمت : مدیر مالی
شماره تماس : 36530241
داخلی : 140


نام و نام خانوادگی : مهدی مزروعی
سمت : کارشناس حسابداری و کارپرداز
شماره تماس : 36530241
داخلی : 140

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان