دانشگاه سپاهان

دکتر محمدباقر توکلی حسین آبادی ریاست دانشگاه

Nationality: Iranian
Address: Dean office; Sepahan Science and Technology Institute of Higher Education; Isfahan; Iran
Tel: +98-31-36530079
E-mail: mbtavakoli@mui.ac.ir or mbtavakoli@yahoo.com
I-Educations
1976-1980………BSc in Physics (Isfahan University; Iran)
1985-1987………MSc in Medical Physics (University of Leeds, England)
1987-1990……..PhD in Medical Physics (University of Leeds; England)
II-Academic Appointments
1990-1996…………..…..Assistant Professor
1996-2003………………..Associate Professor
2003-present …………..Professor

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان