Alternate Text

نام و نام خانوادگی : دکتر سیدعباس شجاع الساداتی
سمت : معاون پژوهشی
Email: shoja_sa@modares.ac.ir
شماره تماس : 36530241
داخلی : 103



معرفی معاونت پژوهشی

امروز یکی از مهم ترین وظایف موسسه غیر انتفاعی علوم وفناوری سپاهان پی ریزی نظامی ساختار یافته و هدفگرا جهت دستیابی به تجربیات علمی و فرهنگی دیگران و پی ریزی روش هایی معتبر در جهت تعلیم و تربیت و آموزش افرادی متعهد برای عرصه علمی کشور است. بدون شک نوآوری و پیشرفت های مهم عرصه علم و فرهنگ در سایه توجه جدی به تحقیق و پژوهش امکان پذیر است. در حالی که بسیاری از محققان معتقدند که سرچشمه بسیاری از علوم در شرق بوده است لکن متأسفانه در پنج قرن اخیر جوامع شرقی سهم قابل توجهی در توسعه علمی جهان نداشتند و عمدتاً به جوامع مصرف کننده اندیشه های علمی تبدیل شده اند. در کشورهای توسعه یافته به موازات پیشرفت علوم و تکنولوژی نظام های تحقیقاتی پیشرفته ای را پایه ریـزی و گسترش داده اند چرا که در دنیای علم، میدان دیدهـا به درجه مشارکت در شبکه های تحقیقاتی و پژوهشی بستگی دارد. توان دستیابی سریع به اطلاعات پایه کارآئی نظام های علمی را به شدت ارتقاء می دهد. موسسه غیر انتفاعی علوم وفناوری سپاهان در جهت نیل به اهداف تعیین شده رویکردی پژوهش مدار را در نظام آموزش خود حاکم نموده است؛ به طوری که در همه مقاطع آموزشی شیوة تدریس به گونه ای است که دانشجویان علاوه بر متون درسی با بررسی و پژوهش در منابع مرتبط با دروس به گسترش دانش خویش می پردازند، به عبارت دیگـر، دانشجویان رویکرد پژوهش مدار چگونه آموختن را می آموزند و بدین گونه توانایی لازم جهت توسعه دانش خود به شیوة علمی را پیدا می کنند.


اهم وظایف معاونت پژوهشی

- تهیه و تنطیم برنامه های سالانه و تقویم اجرایی فعالیت های حوزه پژوهش؛
- تعیین اولویت های پژوهشی مطابق با نیازهای گروه های آموزشی؛
- تصویب برنامه ها و طرح های پژوهشی مطابق با آیین نامه های قوانین مربوط؛
- حضور در جلسات مرتبط به طرح های پژوهشی و جلسات داوری و پایان نامه ها؛
- برنامه ریزی سمینارها، سخنرانی های علمی و پژوهشی و نظارت بر برگزاری آن ها؛
- برنامه ریزی و نظارت بر تهیه، تدوین و انتشار فصل نامه ها و نشریات پژوهشی و تخصصی؛
- ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی و سایر واحدهای مرتبط؛
- برنامه ریزی و نظارت بر کلیه امور چاپ و نشر دانشگاه؛
- همکاری با معاونت های آموزشی و فرهنگی در ایجاد روابط علمی و پژوهشی با سایر دانشگاه های داخلی
- نظارت بر امر تهیه و در دسترس قراردادن کتب و مجلات تخصصی؛
- نظارت بر اداره کتابخانه موسسه


افق های آینده و برنامه های پیش بینی شده در امور پژوهشی

حوزه امور پژوهشی در ادامه انجام وظایف و مأموریت های محول شده برنامه هایی را پیش بینی نموده است که اهم آن به شرح زیر است:
1- راه اندازی کارگاه های تخصصی در زمینه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی برای عموم دانشجویان به جهت شناسایی و رفع نقاط ضعف، چالش ها و مشکلات در این زمینه ها؛
2- بررسی روند فناوری های نو و آثار فرهنگی و اجتماعی آن در بین کارکنان و دانشجویان
3- نیازسنجی، ارزشیابی، آسیب شناسی و ارایه راه کار برای شناخت از وضعیت موجود در زمینه های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی برای نیل به وضعیت مطلوب؛
5- عقد تفاهم نامه با دیگر مراکز علمی در زمینه آموزش و پژوهش، چاپ و نشر آثار
6- عقد تفاهم نامه و همکاری با دانشگاه های معتبر داخلی جهت بهره برداری متقابل از امکانات و منابع یکدیگر؛
7- ترجمه و چاپ مقالات، کتب و دیگر آثار مکتوب معتبر علمی به روز دنیا به زبان فارسی؛
8- بسترسازی در زمینه ایجاد انگیزه در اعضاء هیأت علمی و پژوهشگران به منظور افزایش فعالیت های پژوهشی؛
9- راه اندازی بانک اطلاعات علمی-پژوهشی موسسه

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان