عنوان دانشکده ریاست دانشکده اساتید و اعضاء علمی گروه‎های آموزشی
دانشکده برق و الکترونیک


دکتر حمیدرضا شیرزادفر


اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشکده برق، الکترونیک و قدرت

چارت سازمانی دانشکده برق و الکترونیک

دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات


دکتر عاطفه احمدی

اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چارت سازمانی دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانشکده عمران و معماری


دکتر عبدالحسین شاهکار

اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشکده عمران و معماری

چارت سازمانی دانشکده عمران و معماری

دانشکده مکانیک


دکتر حسن احمدی

اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشکده مکانیک

چارت سازمانی دانشکده مکانیک
دانشکده علوم انسانی


دکتر نادر برومند


اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم انسانی

چارت سازمانی دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم پایه و عمومی


دکتر اصغر زینی اصفهانی


اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم پایه و عمومی

چارت سازمانی دانشکده علوم پایه و عمومی

 

 

 

 
ایران - اصفهان - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان    تلفن : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱ ، ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۲    نمابر : ۳۱۳۶۵۳۰۲۴۵    کدپستی : ۸۱۷۹۹-۱۳۸۹۵